Coface/Intergamma in de praktijk: schipperen tussen rechtszekerheid en financierbaarheid

Inleiding

In de media en politiek is de laatste tijd veel aandacht voor de financierbaarheid van het Nederlandse mkb dat in grote mate afhankelijk is van het grootbedrijf. Het gaat daarbij veelal over de lange betaaltermijnen die grootbedrijven hanteren. In dezelfde categorie kan gezien worden het cessie- en verpandingsverbod, vaak gevat in een speciaal beding in de algemene (inkoop)voorwaarden. Het gebruik van deze bedingen maakt de financierbaarheid van mkb-ondernemers meer ingewikkeld. Hoewel deze problematiek nog niet dezelfde aandacht heeft gekregen als die van de betaaltermijnen, is de invloed hiervan potentieel niet minder groot.

In dit artikel besteden wij nadere aandacht aan dergelijke cessie- en verpandingsverboden. Naast het juridisch kader analyseren wij de gepubliceerde feitenrechtspraak gewezen na het standaardarrest Coface/Intergamma , waarin de Hoge Raad de zogenaamde uitlegregel heeft geïntroduceerd, alsmede de nadien verschenen literatuur. Verder zijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen die in de praktijk veelvuldig te maken hebben met dergelijke bedingen en is nagegaan hoe de uitlegregel in de praktijk uitwerkt.

Klik hier voor de gehele publicatie in FIP:Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk

Willem-Jan Smits – Holla Advocaten