Rechtsbescherming Omgevingswet

Artikel Tijdschrift Omgevingsrecht

De Omgevingswet is een van de grootste wetgevingsoperaties sinds jaren. Het gros van de afzonderlijke wetten die we kennen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, natuur, water, etc. wordt in deze ene Omgevingswet ondergebracht. Alles wat te maken heeft met de fysieke leefomgeving wordt straks in de Omgevingswet geregeld. Dit heeft gevolgen voor overheden, bedrijven, burgers en andere initiatiefnemers.

Een van de ontwerpprincipes van de Omgevingswet is dat de rechtsbescherming op een gelijkwaardig niveau blijft. In dit artikel van Daniëlla Nijman wordt toegelicht hoe de rechtsbescherming voor de verschillende instrumenten is geregeld in de Omgevingswet en wat er verandert ten opzichte  van de huidige situatie. De vraag is daarbij niet alleen of de mogelijkheden tot rechtsbescherming gelijkwaardig zijn, maar ook of die mogelijkheden gelijkwaardig zijn voor de diverse spelers binnen het omgevingsrecht. Daarbij zijn in ieder geval het bestuursorgaan, de initiatiefnemer (aanvrager) en de derde belanghebbende te onderscheiden.

Open het artikel via deze link: Tijdschrift Omgevingsrecht – Rechtsbescherming onder de Omgevingswet

Bron: Tijdschrift Omgevingsrecht, jaargang 2016, nr. 1-2, pagina 27-44.