Rechtmatigheidsonderzoeken

transitieteam

Elke organisatie loopt het risico dat een contractspartij zijn afspraken niet nakomt. Mocht dit u of uw organisatie treffen, dan wilt u weten wat de oorzaak is en of de verklaring die daarbij is gegeven terecht is. Het kan daarbij gaan om een project dat duurder uitpakt, subsidie-voorwaarden waaraan niet wordt voldaan of toezeggingen die door faillissement niet worden nagekomen.

Als de belangen groot zijn, wilt u zo snel mogelijk heldere antwoorden en weten wat de mogelijkheden zijn om alsnog nakoming van de afspraken af te dwingen.

Op basis van de feiten komen wij met objectieve, goed onderbouwde rapporten waarin naast de achterliggende oorzaken ook de juridische aspecten naar voren komen. Met onze rapporten kunt u als opdrachtgever uw rechtspositie bepalen en beslissen welke juridische vervolgstappen u wilt zetten.

Preventieve onderzoeken

Los van concrete incidenten of financiële tegenvallers voert Holla Integrity & Compliance preventieve onderzoeken uit. Voordat u verplichtingen aangaat met een contractspartner, onderzoeken wij of zijn organisatie aan de contractvoorwaarden en voorschriften kan voldoen. In ons rapport geven wij aan met welke verbeteringen in zijn organisatie of rapportage makkelijker aan de voorwaarden kan worden voldaan. Eventueel stellen wij specifieke aanpassingen voor in de contractuele afspraken zodat duidelijker is wat en hoe moet worden geleverd.

Onderzoeksteam

Het onderzoekteam wordt aangestuurd door ervaren advocaten. Zij zijn gepokt en gemazeld in faillissementsonderzoeken, financieringen en rechtmatigheidonderzoeken en hebben specifieke branche-kennis. Naast de expertise van deze advocaten beschikken wij over een netwerk van accountants en ICT-deskundigen.

Nu het onderzoek plaatsvindt onder leiding van advocaten en gericht is op het bepalen van de rechtspositie van u als opdrachtgever, is de vertrouwelijkheid van het onderzoek en de bevindingen zoveel mogelijk gewaarborgd.

Ons onderzoek leidt zo gestroomlijnd van de feiten naar concrete adviezen waarmee u snel aan de slag kan bij het verbeteren van de afspraken of bijpassende organisatie.

Klik hier voor de download versie van Holla rechtmatigheidsonderzoek.