Opleveringsverplichtingen

sleuteloverdracht

Reikwijdte Opleveringsverplichtingen in Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte 2013

Zowel verhuurder als huurder worden, weliswaar op verschillende momenten, geconfronteerd met een verplichting om het gehuurde op te leveren. De reikwijdte van deze opleveringsverplichting is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Deze wordt namelijk bepaald door hetgeen partijen met elkaar zijn overeengekomen, als door het wettelijke kader.

Het hele artikel van Egbert Schelhaas in het Handboek Huurrecht Bedrijfsruimte kunt u opvragen via marketing@holla.nl.