De Omgevingswet en de warmtetransitie

Gepubliceerd in Omgevingswet-magazine Op weg naar de Omgevingswet

De Omgevingswet gaat naar verwachting veel betekenen voor de warmtetransitie. De interactie tussen warmtevoorziening en de fysieke leefomgeving is groot. Een goed voorbeeld is de transitie naar een aardgasvrije bebouwde omgeving. Die heeft gevolgen op wijk- en straatniveau, en bijvoorbeeld ook voor de manier waarop u kookt.

Het begin van een grootschalige warmte- en energietransitie is tot op heden veelal vormgegeven door middel van experimenten, waarbij het credo lijkt te gelden: ‘vallen en opstaan’. Om te blijven leren zal de Omgevingswet handvatten bieden om te blijven experimenteren. Maar de Omgevingswet doet veel meer, door beleidsvormende en regelgevende instrumenten kunnen overheden straks concreet duurzaamheidsdoelen verwezenlijken. Voordat wij de hoofdlijnen van deze instrumenten beschrijven, blikken wij terug op experimenten met warmte en duurzaamheidsnormen in de afgelopen tien jaar.

Lees het hele artikel hier: De Omgevingswet en de warmtetransitie