Is onderhandelen altijd vrijblijvend?

Het uitgangspunt is dat partijen de vrijheid hebben om onderhandelingen af te breken. Deze vrijheid wordt echter beperkt in de volgende twee situaties:
• de wederpartij heeft er gerechtvaardigd op vertrouwd dat er een overeenkomst tot stand zou komen;
• er is sprake van andere omstandigheden van het geval.

Meer informatie? Download dan hier de gehele publicatie.