Invoering warmtewet

warmtewet

Het belang van invoering van de Warmtewet per 1-1-2014

Op 1 januari 2014 treedt de Warmtewet in werking. De Warmtewet kent een langdurige en roerige geschiedenis. Het eerste wetsvoorstel werd weliswaar aangenomen, maar is nooit ingevoerd. Vervolgens is een tweede wetsvoorstel ingediend dat inmiddels is aangenomen en per 1 januari aanstaande in werking treedt. De Warmtewet heeft geen ‘groene’ doelstelling, maar heeft als doel het beschermen van de gebruikers.
In dit artikel zal worden ingegaan op het belang van de Warmtewet voor de verhuur van bedrijfsruimte. Anders dan wel eens wordt verondersteld ziet de Warmtewet niet uitsluitend toe op stadsverwarmingprojecten en is de Warmtewet evenmin uitsluitend van toepassing op huurders van woonruimte.

Het hele artikel van Egbert Schelhaas in het Tijdschrift Huurrecht Bedrijfsruimte vindt u hier: 2013 – Het belang van invoering van de Warmtewet per 1-1-2014