Huurprijs en horeca

belgium-horeca

Oplevering, redelijkheid en billijkheid, oppervlakte, ondermaat, overmaat, exoneratieclausule

Het oordeel van het hof dat het beroep van de verkoper op een exoneratieclausule ter zake ondermaat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, is onjuist indien het gebaseerd is op de enkele omstandigheid dat verweerster door de ondermaat jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan huurinkomsten derft. Het oordeel is ontoereikend gemotiveerd indien het hof heeft geoordeeld dat naast de omvang van de gederfde huurinkomsten ook andere omstandigheden meebrengen dat een beroep op het exoneratiebeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, nu het hof niet heeft vermeld op welke omstandigheden het zijn oordeel ‘mede’ heeft gebaseerd.

Het hele artikel van Egbert Schelhaas in het Tijdschrift Huurrecht bedrijfsruimte vindt u hier: 2012 – Noot TvHB 2012 nr Huurprijs en horeca VANAF BLZ. 174