Huur en faillissement

Faillissement van Info Opleiders B.V. /Uni-Invest B.V.

Een huurder van kantoorruimte (Info Opleiders) wordt in staat van faillissement verklaard. De curator zegt de huurovereenkomst op basis van art. 39 Fw op met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Namens de huurder is een bankgarantie gesteld ter hoogte van € 43.277,22. De verhuurder (Uni-Invest) roept deze garantie in. Het bedrag waarvoor de garantie wordt ingeroepen, heeft grotendeels betrekking op de periode die ligt na de datum waartegen de curator heeft opgezegd. De huurder had de kwartaalhuur reeds vooruit betaald. De algemene huurvoorwaarden (ROZ 1996) bevatten een beding op grond waarvan de huurder alle schade als gevolg van het faillissement dient te vergoeden. Daarnaast bevat de bankgarantie zelf een vergelijkbaar beding. De bank keert de volledige bankgarantie uit en brengt dat bedrag op grond van een contragarantie ten laste van een rekening van de huurder. De curator ziet daardoor het boedelactief verminderen. De curator spreekt de verhuurder aan tot restitutie van het ontvangen bedrag. Het hof wijst die vordering af, waarbij het hof zich baseert op het schadevergoedingsbeding in de huurovereenkomst. De Hoge Raad vernietigt het arrest van het hof. Hierbij overweegt de Hoge Raad dat opzegging op basis van art. 39 Fw leidt tot een regelmatige beëindiging van de huurovereenkomst.

Het hele artikel van Egbert Schelhaas in het Tijdschrift Huurrecht Bedrijfsruimte vindt u hier: 2011 – TvHB Noot Egbert Schelhaas onder HR Aukema qq – Uni Invest, HR 14-01-2011 PDF2