Het verpandingsverbod uitgelegd: feitenrechtspraak na Coface/Intergamma

“Het arrest Coface/Intergamma heeft zich mogen verheugen op grote aandacht. Inmiddels heeft de praktijk zich op het arrest ingesteld, zo hebben diverse partijen – met name in de bouw en de retail – hun voorwaarden aangepast, zodat over het goederenrechtelijk karakter van het door hen gebruikte verpandingsverbod geen discussie kan bestaan.

 Ook in de feitenrechtspraak is de uitleg van bedingen die de overdraagbaarheid en mogelijkheid tot verpanding van vorderingen regelen, veelvuldig onderwerp van debat geweest. Inmiddels is er een bestendige lijn te bespeuren in de feitenrechtspraak. Deze lijn wordt in dit artikel uiteengezet. Het artikel vangt aan met de uiteenzetting van het juridisch kader.”

Willem-Jan Smits – Holla Advocaten

Open het artikel via deze link: Tijdschrift voor curatoren