Gemengde overeenkomsten

Handen samen

Op 10 maart 20171 wees de Hoge Raad een arrest over een gemengde overeenkomst, die deels het karakter van een huurovereenkomst kende en deels het karakter van een overeenkomst van opdracht. De Hoge Raad gaat hierbij in op de toepassing van artikel 6:215 BW, in het bijzonder bij samenloop met het huurrecht bedrijfsruimte.

Het hele artikel van Egbert Schelhaas in het Tijdschrift Overeenkomst in de rechtspraktijk vindt u hier: 2017 – ORP201707- artikel Schelhaas