Functiewijziging in 8 weken

Wilt u uw (leegstaande) pand transformeren, maar bent u bang om verzeild te raken in ellenlange procedures? Die angst is ongegrond. Marian Braakensiek schreef vorig jaar in haar column met de titel ‘Eindelijk tempo in het regelen va n tijdelijk gebruik!’ al over het Besluit omgevingsrecht (BOR). Sinds 1 november 2014 is het mogelijk om binnen 8 weken een vergunning te verkrijgen voor een afwijking van het bestemmingsplan voor tijdelijk gebruik van maximaal 10 jaar. Op deze manier kan een leegstaand pand snel en eenvoudig tijdelijk in gebruik worden genomen voor een andere functie, zoals een noodlokaal bij een school of als tijdelijke uitbreiding van een kinderdagverblijf. Dat is een prachtige regeling, maar hoe zit het met permanente functiewijzigingen?

Voor het hele artikel dat Bart de Haan geschreven heeft in Vitale Stad, klik hier.

Zo wijkt u af van het bestemmingsplan

Op 23 april 2015 vond in ’s-Hertogenbosch, op het kantoor van Holla Advocaten, een juridische masterclass plaats over het tijdelijk of permanent veranderen van de functie van bestaande bouw of nieuwbouw. Vier verschillende casussen werden besproken, waarvan Vitale Stad er hieronder een uitlicht. Klik hier voor het artikel.