Datalekken

Datalekken

Per 1 januari 2016 is, vooruitlopend op de nog niet ingevoerde Europese Privacyverordening, de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens aangevuld met art. 34a waarin een verplichting is opgenomen om het zogenaamde ‘datalekken’ te melden.

Deze meldplicht geldt zowel voor de overheid als het bedrijfsleven en houdt in dat veel datalekken gemeld moeten worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) en eventueel ook aan betrokkenen. Op overtreding van deze meldplicht, alsmede op overtreding van andere verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, staan inmiddels zeer forse boetes.

Holla Advocaten gaf 31 maart 2016 een seminar over het actuele onderwerp Datalekken, waarvan dit document een korte samenvatting is.

Lees hier de samenvatting van het seminar Datalekken: De nieuwe meldplicht datalekken