Contouren Omgevingswet worden zichtbaar!

Het demissionaire kabinet heeft op 9 maart 2012 een notitie naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin de contouren van een nieuwe Omgevingswet. Het gaat om een ingrijpende stelselwijziging in het Omgevingsrecht. Het onderwerp is niet controversieel verklaard. In het voorjaar van 2013 kan het wetsvoorstel volgens de huidige planning naar de Raad van State worden gestuurd. Hoewel de tekst van de wet nog niet beschikbaar is, is het wel mogelijk op basis van de notitie inzicht te krijgen in de nieuwe wet. In dit artikel wordt de verwachte inhoud van de nieuwe wet kort behandeld en een doorkijkje gegeven naar de mogelijke gevolgen voor de rechtsbescherming van burgers en bedrijven.

Meer informatie? Download dan hier de gehele publicatie?