Compliance

compliance

Iedere gereguleerde organisatie, of het nu om veiligheidsvoorschriften of bescherming van persoonsgegevens gaat, moet zorgen dat de regels worden nageleefd. Met andere woorden: de complianceorganisatie moet op orde zijn.

Als zich toch een compliance-incident voordoet is snelle actie geboden. Op korte termijn moet duidelijk worden hoe ernstig de inbreuk op de regelgeving is en of hierdoor klanten zijn geraakt. Daarnaast wilt u als organisatie snel weten wat uw rechtspositie is en wat met toezichthouders moet worden gecommuniceerd.

Holla Integrity & Compliance is een apart onderdeel van Holla Advocaten. Wij voeren voor u een compliance-onderzoek uit en geven de gevraagde duidelijkheid.

Compliance onderzoek

Een compliance-incident kan grote financiële consequenties hebben, maar ook betekenen dat de werkprocessen of het winstmodel geheel moet(en) worden herzien. Naast het juridische risico staat in een compliance-kwestie ook de reputatie van het bedrijf op het spel.

In een compliance onderzoek stellen we vast welke compliance-eisen van toepassing zijn  en of de organisatie daarop voldoende is ingericht.

Vervolgens onderzoeken  we of  bepaalde gedraging eventueel niet compliant is geweest, wat de ernst daarvan is en waar de verantwoordelijkheid ligt. De uitkomsten presenteren wij in een feitelijk onderbouwd rapport. Met dit rapport heeft u duidelijkheid over de rechtspositie van uw organisatie en handvatten voor de communicatie met de toezichthouders.

Compliance-organisatie

Een goede compliance-organisatie is van groot belang, maar juridisch complex. De experts van Holla Integrity & Compliance kunnen u helpen bij het opzetten hiervan. Wij adviseren bijvoorbeeld over:

  • Het opstellen van kaders voor beleid en procedures;
  • Het intern communiceren over compliance;
  • Het monitoren van compliance;
  • Het opstellen van een gedragscode en klokkenluidersregeling;
  • Het managen van contacten met de toezichthouders; en
  • Het verzamelen en bewaren van informatie in compliance database

Met een compliance-administratie of database kunt u laten zien hoe de compliance-organisatie is ingericht en dat de werking van de compliance periodiek intern is gecontroleerd. De data kunnen in een eventuele juridische procedure of onderzoek door een toezichthouder de volledigheid en consistentie van de compliance aantonen.

Klik hier voor de download versie van Holla Compliance.