Boek: Verborgen privaatrecht

europese vlag

Het recht uit Europese bron moet worden gezien als nationaal, eigen recht. Het moet als zodanig worden bestudeerd en, vooral, toegepast.
Momenteel wordt het echter nog steeds beschouwd als een ‘van buiten’ komende eenheid.

‘Europees recht’ wordt het genoemd, als is het een corpus alienum dat doordringt of doorwerkt in de nationale rechtsorde. De nationale rechtsorde heeft nog immer het primaat in het rechtsdenken.

Niets is echter minder waar. Recht uit Europese bron heeft niet alleen een hogere gelding dan recht van nationale origine, het herschrijft dat nationale recht ook actief van binnenuit en heeft het deels al herschreven. Zolang dat niet wordt (h)erkend, in het rechtenonderwijs en in de rechtspraktijk, is het echte geldende privaatrecht verborgen.

In het boek ‘Verborgen privaatrecht’ wordt beschreven dat sprake is van een ‘ken’probleem: hoe kan het geldende recht worden gevonden, teneinde het te kunnen (her)kennen? Aan de hand van een vijftien tal ‘ken’vragen wordt getoond hoe het recht uit Europese bron – samen met het traditionele ‘nationale recht’  – het geldende recht vormt.

Die nieuwe werkelijkheid, die reeds onder ons is, moet onder ogen worden gezien. Momenteel bestaat een reëel risico dat oplossingen en uitspraken in juridische kwesties naar nationaal recht uiteindelijk de toets aan het echte geldende recht niet kunnen doorstaan. Aldus wordt dan geen ‘recht’ gedaan.

Roel Westrik is werkzaam als Hoofd Wetenschappelijk Bureau bij Holla Advocaten. Tevens is hij als Universitair hoofddocent privaatrecht verbonden aan de Erasmus School of Law (ESL) van de Erasmus Universiteit Rotterdam.