Bestuurdersaansprakelijkheid: persoonlijk ernstig verwijt?

Samenvatting:

De besloten vennootschap The Life Trade Fund B.V., gevestigd op Curaçao, (“het Fonds”) belegde in levensverzekeringspolissen. TMF was vanaf 2010 tot 14 juni 2012
één van de bestuurders van de naamloze vennootschap die bestuurder was van het Fonds. Op grond van een met het Fonds gesloten overeenkomst was een derde
partij als Investment Manager verantwoordelijk voor alle investeringsbeslissingen die het Fonds nam en uitvoerde. Op 25 juni 2008 heeft het Fonds een
kredietfaciliteit verkregen bij Wachoviabank. Tot zekerheid daarvan zijn de polissen waarin het Fonds belegde, aan Wachoviabank overgedragen. Eind 2008 is
Wachoviabank overgenomen door Wells Fargo die daarmee zekerheidseigenaar van de polissen werd. In de periode 20‐27 oktober 2011 heeft SMSV, een Argentijnse
pensioenverzekeraar, (ongeveer) US$ 5 miljoen in het Fonds belegd en op 17 mei 2012 heeft een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van het
Fonds plaatsgevonden over een financiële herstructurering van het Fonds In juni 2012 is het krediet van Wells Fargo geëindigd. In augustus 2012 heeft Wells Fargo de
polissen in bezit genomen om deze te liquideren.

In dit geding heeft SMSV verklaring voor recht gevorderd dat TMF ‐ als bestuurder ‐ aansprakelijk is voor de schade van SMSV op grond van een persoonlijk ernstig
verwijt. Het Gerecht in eerste aanleg heeft de vorderingen afgewezen. Daartegen is hoger beroep ingesteld.

Het Hof overweegt als volgt:

Dat TMF in de prospectus wordt aangeduid als “independent provider of trust and fiduciary services” en dat SMSV wist dat TMF niet het beleid van het Fonds zou
bepalen, brengt op zichzelf niet mee dat TMF niet als middellijk bestuurder van het Fonds aansprakelijk jegens SMSV kan zijn. Voor die aansprakelijkheid is echter wel
een persoonlijk ernstig verwijt nodig (dat gemaakt moet kunnen worden aan iemand wiens kennis, wetenschap en gedragingen aan TMF dienen te worden
toegerekend). Niet is gesteld dat TMF in oktober 2011 heeft getracht SMSV te bewegen US$ 5 miljoen in het Fonds te beleggen en derhalve was het niet relevant of
TMF behoorde te weten of te begrijpen dat het Fonds geen verhaal zou kunnen bieden voor SMSV. De wel aan TMF gemaakte verwijten vond het Hof onvoldoende
ernstig om de hoge drempel voor externe bestuurdersaansprakelijkheid te kunnen overwinnen. Het Hof heeft het bestreden vonnis bevestigd en daarmee de
vorderingen tegen TMF afgewezen.

Klik hier voor de gehele publicatie van 4 augustus 2016 in Wolters Kluwer SmartNewz.

Pim van de Goor ‐ Holla Advocaten