Best Value Procurement

Best Value Procurement (BVP) is een werkwijze waarbij wordt beoogd een expert als opdrachtnemer te selecteren en in het selectieproces optimaal gebruik te maken van de expertise van de opdrachtnemer. Deze systematiek staat op gespannen voet met het aanbestedingsrecht aangezien primair gekeken wordt naar de geschiktheid van de opdrachtnemer en niet naar de oplossing die deze aanbiedt. Ook voldoet BVP niet altijd aan het transparantiebeginsel, vanwege een soms ontoereikende omschrijving van de opdracht en de projectdoelstellingen, alsmede vanwege het belang dat wordt gehecht aan zogeheten ‘dominante’ informatie terwijl niet altijd duidelijk is wat daarmee wordt bedoeld. In dit artikel behandelen wij enkele issues m.b.t. de beoordelingsfase, het voorwerp van de opdracht en de concretiseringsfase: Best Value Procurement