Bepalingen in het huurrecht

sleuteloverdracht

Sinds het arrest van de Hoge Raad Gulf/ Stern staat het onderwerp ‘vernietigbaarheid’ in het huurrecht sterk in de belangstelling. In dit artikel zullen wij een overzicht schetsen van de problematiek. Over
het arrest Gulf/Stern is al het nodige gepubliceerd. In dit artikel beogen wij ‘de rode draad’ te schetsen. De mogelijkheden van een huurder om zich op vernietiging van een beding in de huurovereenkomst
te beroepen worden door een aantal factoren beperkt.

In het artikel zullen wij op de volgende factoren ingaan:
– vernietiging is niet mogelijk van bepalingen die in het voordeel van de huurder afwijken van het huurrecht;
– verjaring kan in de weg staan aan vernietiging, daarbij geldt een termijn van drie jaar nadat deze ‘ten dienste van huurder staat’;
– van verjaring is geen sprake indien de vernietiging door de huurder is gedaan ‘ter afwering van een op rechtshandeling steunende vordering of andere rechtsmaatregel’, nader aan te duiden als een ‘afwerend beroep’;
– indien de kantonrechter de van het huurrecht afwijkende bepaling vooraf heeft goedgekeurd, is vernietiging evenmin mogelijk;
– Sinds het arrest van de Hoge Raad Singh/Centre Hotel is vernietiging evenmin mogelijk indien het afwijkende beding achteraf wordt goedgekeurd.

Het hele artikel van Egbert Schelhaas in het Tijdschrift Huurrecht Bedrijfsruimte vindt u hier: 2017 – Bepalingen in het huurrecht nietig of vernietigbaar