Aanvraag vergunning en nader onderzoek nodig voor fusie van GGZ-instellingen Parnassia en Antes

De Parnassia Groep en de Stichting Antes, twee instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) willen fuseren en hebben het voornemen tot fusie aangemeld bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft gesteld dat nader onderzoek noodzakelijk is en dat de partijen die voornemens zijn te fuseren daartoe een vergunning moeten aanvragen bij de ACM, nu de ACM moet kunnen bepalen of ten gevolge van de voorgenomen fusie de mededinging aanzienlijk wordt belemmerd en of er ten gevolge van de fusie een economische machtspositie ontstaat.

De marktanalyse

De ACM overweegt dat na de fusie een positie op de markt van de specialistische geestelijke gezondheidszorg wordt ingenomen binnen de regio Rotterdam – Rijnmond die dominant kan zijn. Voor de patiënten blijven er mogelijkerwijze weinig andere spelers over op het gebied van bijvoorbeeld de langdurige psychiatrische zorg, niet-klinische specialistische zorg, forensische psychiatrie voor gedetineerden en verslavingszorg.

Daarnaast luistert de ACM ook naar geluiden van de zorgverzekeraars, die vrezen onvoldoende tegenwicht te kunnen bieden tegen een zodanig grote partij, waardoor zorgverzekeraars geen keuze meer hebben waar ze de zorg kunnen inkopen voor een goede prijs-kwaliteitsverhouding en zorgverzekeraars onvoldoende middelen hebben om voor disciplinering te kunnen zorgen.

De ACM zal dan ook in de vergunningsfase er kritisch op letten of ten gevolge van de fusie verbeteringen voor de zorg en de patiënten te verwachten zijn.

Relevante aspecten die in het vergunningentraject van belang kunnen zijn

Indien de invloed van de zorgverzekeraars erg beperkt zal zijn, indien prijsverhogingen voor de hand liggen en indien er niet wordt aangetoond dat voor het verbeteren van het niveau van de zorg en de bereikbaarheid voor de patiënten de fusie nodig is, zullen de fuserende partners structurele remedies in de vorm van nadere voorwaarden moeten aanbieden indien zij een vergunning wensen te verkrijgen, gelet op de vergunning die de ACM heeft geweigerd voor de fusie van het Rivas Ziekenhuis met het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Uiteraard zal de restconcurrentie ook deugdelijk in kaart moeten worden gebracht om vast te kunnen stellen of de vrees van het ontstaan van een dominante positie terecht is.