Privacyscan

Holla privacyscan

Elke organisatie heeft te maken met het gebruik van persoonsgegevens en het recht op privacy van bijvoorbeeld werknemers, klanten of patiënten. Daarnaast maken organisaties veel gebruik van technologische tools, waaronder artificial intelligence (AI), cookies en algortimen. We kunnen er dus niet omheen: we werken datagedreven.

Voldoet uw organisatie aan de privacywetgeving?

Het werken met en gebruiken van persoonsgegevens brengt ook risico’s met zich mee. Denk aan mogelijke datalekken. Het is mede daarom van groot belang dat aan de relevante wet- en regelgeving wordt voldaan. Mocht u daarin tekortschieten, kan dit resulteren in flinke boetes van toezichthoudende autoriteiten.

De afgelopen jaren is er echter veel veranderd op het gebied van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht. Bovendien volgen (technologische) ontwikkelingen elkaar snel op. Het kan daarom lastig zijn om de geldende regels in kaart te brengen en te implementeren binnen uw organisatie.

Met de Holla privacyscan helpen wij uw organisatie om in kaart te brengen hoe de naleving van het privacy- en gegevensbeschermingsrecht binnen uw organisatie is geregeld en wat u kunt doen om compliant te worden én te blijven.

De privacyscan kan worden uitgevoerd voor uw gehele organisatie of voor een bepaalde afdeling. De scan kan ook ingezet worden voor een specifiek proces zoals het in kaart brengen van internationale gegevensdoorgiften of bewaartermijnen.

Hoe werkt de privacyscan?

Het houden van interviews met uw werknemers en het bestuderen van aanwezige documentatie, vormen de kern van de privacyscan. De uitkomsten hiervan worden vastgelegd in een rapport waarin niet alleen problemen worden gesignaleerd, maar ook direct potentiële oplossingen worden gegeven.

Onze privacyspecialisten Kim de Bonth (CIPP/E), Femmie Schets (CIPP/E) of Ruben Krul nemen de interviews met uw werknemers af op uw kantoor of digitaal!

Na het uitvoeren van de privacyscan helpen wij u uiteraard ook graag verder met de implementatie van de adviezen en het opstellen van de ontbrekende documenten. Lees hier meer over al onze diensten op het gebied van privacy- en gegevensbeschermingsrecht.

Na een succesvolle afronding van de implementatie mag uw organisatie het Holla Privacy Seal voeren.

Zie hier stapsgewijs de uitvoering van de privacyscan:

Artikelen

Whitepaper Internationale gegevensdoorgifte

De noodzaak van een goede thuiswerkregeling: minimaliseer cyberincidenten en inbreuken

De AVG-aspecten bij een cyberaanval

Weigeren cameratoezicht door thuiswerker: ontslag op staande voet?

Een datalek kan in een klein hoekje zitten

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?