Schade verhalen als patiënt zou eenvoudiger moeten

‘s-Hertogenbosch 16 september 2013. In de zorg wordt vaak schade veroorzaakt, maar slechts in een fractie van de gevallen komt het daadwerkelijk tot een schadevergoeding aan de patiënt. De  patiënt ervaart  het verhalen van schade als te ingewikkeld, tijdrovend en kostbaar. Rolinka Wijne onderzocht in haar proefschrift Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade, een onderzoek naar obstakels in het civiele aansprakelijkheidsrecht en alternatieven voor verhaal van zorggerelateerde schade of dat ligt aan drempels in het civiele aansprakelijkheidsrecht. Wijne, werkzaam bij Holla Advocaten, is 12 september 2013 gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Wijne analyseerde het civiele aansprakelijkheidsrecht tegen de achtergrond van medische zaken en concludeert dat het civiele aansprakelijkheidsrecht en het proces dat moet worden gevolgd om het verhaal van schade te effectueren knelpunten kennen. Patiënten zien mede hierdoor af van het verhaal van hun schade.

Ze stelt verder dat door wijzigingen in het aansprakelijkheidsrecht tegemoet kan worden gekomen aan de meest in het oog springende knelpunten, waaronder de last een fout van de hulpverlener te bewijzen. ‘Een wijziging zou dan ook moeten worden overwogen’, aldus Wijne. ‘Ook een andere inrichting van de praktijk, in het bijzonder een kosteloze advisering door een medisch deskundige die bij de oordelende instantie hoort, kan het verhalen van de schade eenvoudiger maken, gezien de analyse van rechtssystemen die zo een organisatie van verhaal van schade kennen.’

Wijne doet daarom twee aanbevelingen: een herverdeling van de bewijslast ter zake de fout van de hulpverlener en de inrichting van een medische kamer bij één gerecht, bestaande uit rechters en medisch deskundigen.

Ter ondersteuning zijn echter ook op andere terreinen aanbevelingen nodig. Zo wil ze dat het een wettelijke plicht wordt om openheid te verschaffen over de aard en toedracht van calamiteiten en/of incidenten, met een sanctie in de bewijslastsfeer als deze plicht wordt geschonden.

Het boek zal worden uitgegeven door Boom Juridische uitgevers te Den Haag en tevens als handelseditie verschijnen in de ‘Masterreeks’ (ISBN 978-90-8974-801-0).