Robbert Sjoerdsma van De Brauw Blackstone Westbroek naar Holla Advocaten

Robbert Sjoerdsma

Holla Advocaten heeft per 1 september 2016 Robbert Sjoerdsma aangetrokken als partner voor de praktijk Intellectuele Eigendom, ICT & Privacy. Sjoerdsma maakt hierbij de overstap van De Brauw Blackstone Westbroek, waar hij 9 jaar werkzaam was.

“Dit was een uitgelezen kans. Als IE-advocaat wil je dicht op het vuur zitten en in de innovatiefste regio van Nederland is Holla toonaangevend. Ik kijk er naar uit om mijn praktijk bij Holla verder uit te bouwen.”

Robbert Sjoerdsma is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht en het  (geneesmiddelen)reclamerecht. Binnen het intellectuele eigendomsrecht ligt de focus van zijn praktijk op het merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, de bescherming van know-how en oneerlijke concurrentie.

Sjoerdsma heeft een ruime ervaring in het vertegenwoordigen van zijn cliënten in  kwesties betreffende intellectuele eigendom voor de Nederlandse rechter en in administratieve procedures voor het Benelux merkenbureau en het Europese merkenbureau. In dit kader was hij betrokken bij diverse baanbrekende procedures die hebben geleid tot richtinggevende jurisprudentie. Verder adviseert Robbert met regelmaat over handhaving van IE-rechten, IE-strategieën, licentie- en franchise overeenkomsten en complexe transactiegerelateerde IE-documentatie.

Robbert Sjoerdsma is verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van de IE-praktijk in de regio Eindhoven.