Holla Advocaten verwerft ISO-certificeringen 9001 en 14001

“We hebben onze kwaliteit bewezen. Nu is het zaak te blijven voldoen aan de hoge normering en verwachtingen.”               

Met het verwerven van de ISO-certificeringen 9001 en 14001 zet Holla Advocaten een grote stap op het gebied van operational excellence. Met beide certificeringen verankert Holla het optimale verloop van bedrijfsprocessen, de hoge uitvoerende kwaliteit en maximale resultaten. Voor het kantoor zelf, maar vooral ook voor de cliënten van Holla Advocaten.

Wat houden de ISO-normeringen in?

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid zijn vastgelegd, bekend zijn bij de medewerkers en worden nageleefd. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid, door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit bovendien kunnen aantonen.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. Met zo’n systeem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

De stap naar normering
“Binnen Holla Advocaten hebben we vooraf onze doelstellingen voor ISO-certificering duidelijk op een rij gezet.” vertelt de directeur, Bart Vastenburg. “Het begint met operational excellence, die wij onze klanten ook echt willen laten ervaren. Een structureel hoge kwaliteit, continuïteit en uniformiteit in de praktijkvoering van onze advocaten en in de werkwijze tussen de beide vestigingen staat daarbij centraal.
Bovendien onderscheidt de ISO-certificering Holla Advocaten ook van concurrenten. Vooral de ISO-gecertificeerde cliënten en relaties zullen de meerwaarde hiervan zonder meer herkennen. Tenslotte biedt het een goede borging voor de naleving van compliance binnen Holla.” 

Continu kwaliteitsstreven
In 2014 heeft het zakenblad Management Team Holla Advocaten reeds verkozen tot het beste advocatenkantoor van Nederland. Met de ISO-certificering borgt Holla Advocaten nu het consequente streven naar continue kwaliteitverbetering in alle aspecten van de bedrijfsvoering.  

Doelstellingen en maatregelen in detail
Over de achtergronden en invulling van onze ISO-certificering en over hoe Holla Advocaten milieu- en kwaliteitsturing in de praktijk heeft doorgevoerd, vertellen we u in een persoonlijk gesprek graag meer. Bent u hierin geïnteresseerd, dan vragen wij u om een telefonische afspraak te maken.