Asta Alff-Lokin versterkt Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten

Holla Advocaten versterkt Wetenschappelijk Bureau

 

Met de recentelijke aanstelling van Asta Alff-Lokin, voormalig gerechtsauditeur van de Hoge Raad der Nederlanden, versterkt het Wetenschappelijk Bureau van Holla Advocaten haar serviceverlening op het gebied van ‘kennis en kennismanagement’ voor advocaten en cliënten.  

In haar functie als wetenschappelijk medewerker en – later – gerechtsauditeur  ondersteunde Asta Alff-Lokin ruim 6 jaar lang het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad onder meer bij het voorbereiden van de conclusies van verschillende Advocaten-Generaal van de sector civiel.

Optimaal kennisniveau

Deze werkzaamheden en ervaring liggen volledig in lijn met de betrekking van ‘medewerker Wetenschappelijk Bureau’, die Asta Alff-Lokin bij Holla Advocaten gaat uitoefenen. Haar ervaring in dossieronderzoek, onderzoek naar relevante wetsgeschiedenis, jurisprudentie, literatuur etc., alsook in het analyseren van juridische vraagstukken en het schrijven van nota’s, gaat zij inzetten t.b.v. de advocaten en cliënten van Holla Advocaten. Als onderdeel van die taak gaat zij o.m. publicaties verzorgen, cursussen geven, nieuwe wetgeving en jurisprudentie signaleren en fungeren als vraagbaak bij ingewikkelde juridische kwesties.

Ervaring in wetenschap en praktijk

Voordat zij ging werken bij de Hoge Raad, was Asta Alff-Lokin werkzaam als advocaat bij de sectie Procesrecht van CMS Derks Star Busmann. Daar stond zij cliënten bij in juridische procedures en bracht zij advies uit in juridische vraagstukken, m.n. op het gebied van algemeen vermogensrecht en aansprakelijkheidsrecht.