Hoogst Persoonlijk nieuws van Holla Advocaten – maart 2014

Kwaliteit is het uitgangspunt bij Holla. Vanwege onze nauwe en vaak langdurige cliëntcontacten willen wij onze ideeën daarover graag toetsen aan uw mening. Wij vinden het belangrijk te weten hoe u onze dienstverlening ervaart. Daarom hebben wij de afgelopen maanden een uitgebreid cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Tijdens het onderzoek was goed te merken dat ook onze relaties waarde hechten aan de partner gedachte en ruimschoots bereid waren om medewerking te verlenen aan de enquêtes en persoonlijke gesprekken. Via deze weg wil ik allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd dan ook hartelijk bedanken!

Met een uiteindelijke algemene cliënttevredenheid score van 7,7 zijn wij natuurlijk tevreden, maar dit resultaat is zeker geen reden om genoegzaam achterover te leunen. De signalen die wij hebben ontvangen zijn zeer waardevol en een sterke drijfveer om onze dienstverlening nog verder te professionaliseren.

Wij zien onze visie bevestigd dat onze relaties meer willen dan de traditionele advocaat en het op prijs stellen dat er een duidelijk oog is voor de bedrijfsdoelstellingen en uw marktomstandigheden. Dit sluit goed aan bij de steeds meer branchegerichte benadering die Holla kiest en de ontwikkeling van de product-markt-combinaties waarmee wij steeds beter maatwerk kunnen leveren. Ook geeft u aan in toenemende mate behoefte te hebben aan kennisoverdracht. Met de diverse inhoudelijke rubrieken van dit magazine sluiten wij aan op deze behoefte.
Wij willen voorop gaan in de veranderende markten waarin onze relaties actief zijn.

Meer informatie? Download dan hier de nieuwsbrief.

Sigrid Drukker

Marketing Manager

Neem direct
contact op

073 61 61 166

< Vorige

Volgende >

Spring naar toolbar