Energiesubsidie


Energiesubsidie sportverenigingen vanaf 2 januari 2018 weer beschikbaar: wees er op tijd bij!

In 2016 was het zogenaamde subsidieplafond al na drie weken bereikt. Voorkomen dat u achter het net vist? Lees dan hieronder verder of neem…

27-12-2017

Genot boom


Het genot van een boom

Bij graafwerkzaamheden raakt een boom beschadigd. Moet de schade aan de boom in de vorm van verminderd genot worden vergoed? Hoe moet zulke schade dan worden begroot? De Hoge Raad doet uitspraak.

Wat was de…

20-12-2017

Concurrentiebeding nietig


Concurrentiebeding nietig na uitlening

Laat u wel eens één van uw werknemers tijdelijk werken bij een ander bedrijf? Dan is het goed om na te denken over de gevolgen van deze uitlening voor het concurrentiebeding dat u heeft…

18-12-2017

Mededinging in de zorg


ACM publiceert Rapport Prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar de prijs- en volume-effecten van ziekenhuisfusies in de periode van 2007-2014. De ACM heeft de…

13-12-2017

PIP en hechtdraad


Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken: dat 2018 helderheid moge bieden!

Zaken zoals (PIP-)borstprothesen, (MoM-)heupprothesen of operatiemateriaal kunnen schade veroorzaken. Doorgaans zoekt de patiënt dan naar een partij om zijn…

13-12-2017

Risicovolle kerstborrels


Heelhuids de kerst- en nieuwjaarsborrels door

Organiseert u voor uw medewerkers een kerstborrel om ze te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar? Of wellicht een nieuwjaarsborrel? Regelmatig doen zich situaties voor waarbij een…

11-12-2017

Opstal en bedrijf

Aansprakelijkheid bij gebrekkige opstal

Wanneer is een bedrijf aansprakelijk voor de gebrekkige opstal die hij gebruikt bij de uitoefening van dat bedrijf (art. 6:174 jo. art. 6:181 lid 1 BW)? De Hoge Raad deed hierover op 24…

06-12-2017

WAM-verzekeringsplicht

Nuancering WAM-verzekeringsplicht:  ‘werkmaterieel’

Verzekeraars plegen onder de AVB-dekking een uitsluiting voor motorrijtuigen op te nemen en bieden voor die risico’s een WAM-dekking en/of ‘werkmaterieeldekking’ aan. De…

30-11-2017

Bekijk meer...

Spring naar toolbar