PAS-uitspraken Raad van State


PAS-uitspraken Raad van State: impact op vastgoed, infra en landbouw

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State einduitspraken gewezen in enkele procedures tegen het Programma Aanpak Stikstof. Deze…

29-05-2019

Eerste Kamer akkoord met...


Met welke wijzigingen in het arbeidsrecht moet u rekening houden?

Vandaag is door de Eerste Kamer ingestemd met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Met deze wet wijzigt het arbeidsrecht, met name waar het gaat om…

28-05-2019

‘In principe’ goed...


Ook bij de ondernemingsraad is zorgvuldig formuleren én lezen belangrijk

Een ondernemingsraad geeft een werkgever positief advies naar aanleiding van een adviesaanvraag, maar verbindt daar wel een voorwaarde aan. De werkgever neemt…

24-05-2019

Vakantiegeld Q&A


Vakantiegeld 2019

Veel werknemers zitten met smart te wachten op het salaris deze maand. De maand mei is voor velen immers de maand waarin zij een extra bedrag op de rekening gestort zien worden: het vakantiegeld. Maar wat houdt het…

23-05-2019

Dagvaarding penvoerder


Dagvaarding van enkel de penvoerder bij aanbesteding kan fataal zijn.

“Bezint eer ge begint” is een oude wijsheid die, ondanks vaak vereiste spoed, ook bij het besluit wie moet worden gedagvaard in een aanbestedingskort geding,…

08-05-2019

Transparantiebeginsel


Uitleg aanbestedingsstukken: transparantiebeginsel

De civiele voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft op 26 april 2019 een uitspraak gedaan over de vraag op welk moment aan in de aanbestedingstukken vermelde eis…

08-05-2019

Algoritme een bedrijfsgeheim?


Transparantie? Jazeker, maar niet ten koste van de concurrentiepositie!

De algemene tendens in onze samenleving is dat we meer transparantie van ondernemingen verwachten en soms zelfs eisen. Vooral bedrijven die een grote invloed…

06-05-2019

Voorwaardelijke zorgfusie?


NZa: Naar aanleiding van zorgspecifieke fusietoets besluit tot goedkeuring van fusie onder voorwaarden

Op 9 april 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit een concentratiebesluit, over de voorgenomen fusie van het Erasmus…

03-05-2019

Bekijk meer...

Spring naar toolbar