Hardcore-beperkingen bij...


Franchise: welke afspraken zijn in strijd met het kartelverbod?

De Groepsvrijstelling Verticale Overeenkomsten geeft de franchisesector een aantal mogelijkheden om van het kartelverbod af te wijken. Die mogelijkheden hebben wij…

30-04-2019

Ongeoorloofde staatssteun


Ongeoorloofde staatssteun moet teruggevorderd worden inclusief de marktrente

Het Europees Hof van Justitie heeft recentelijk, op 5 maart jl.(ECLI:EU:C:2019:172), een uitspraak gedaan over de vraag of de nationale autoriteit die…

30-04-2019

IP strategie


IP strategie voor collaboratief innoveren

Merel Franke en Robbert Sjoerdsma geven uitleg over het thema “IP strategie voor collaboratief innoveren”.

Vroeger innoveerden ondernemingen vooral inhouse, bijvoorbeeld middels een…

29-04-2019

Windpark hindernissen


Windparken in Nederland: (nog) geen rustig bezit

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het er maar druk mee. Het lijkt wel alsof elke week weer nieuwe uitspraken worden gewezen over windparken en windturbines….

29-04-2019

Flexibele arbeidsvoorwaarden


Het hoe en waarom van flexibele arbeidsvoorwaarden

Het belang van flexibele arbeidsvoorwaarden is onmiskenbaar, zeker op een krappe arbeidsmarkt. Niet voor niets maken veel bedrijven de transitie naar een op maat gemaakt…

26-04-2019

Bescherm uw bedrijfsgeheimen


Wat kunt u doen om uw bedrijfsgeheimen te beschermen?

Onze maatschappij wordt steeds transparanter. Doordat de meeste mensen altijd een smartphone bij zich hebben, is het makkelijk om ieder moment een foto of filmpje te maken van…

25-04-2019

Samenwerken in de Zorg


Mededingingsrecht bij samenwerken in de zorg

Het centrale thema van het congres betrof ‘Transparantie’. Daarom heeft in deze subsessie centraal gestaan de vraag in hoeverre u transparant dient te zijn bij het aangaan van een…

25-04-2019

Informatiedeling


Transparantie in aanbestedingsprocedures

Tijdens deze subsessie is de groep deelnemers denkbeeldig opgesplitst in enerzijds de aanbestedende dienst en anderzijds een inschrijver. Aan de hand van een aantal casus is gediscussieerd en…

25-04-2019

Bekijk meer...

Spring naar toolbar