22 januari 2020

Geschilbeslechting

Vereenvoudigde geschilbeslechting onder de Wmo 2015 Al sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning…

10 januari 2020

Tax update

TAX UPDATE – Excessief lenen van dga’s bij eigen BV Directeur-grootaandeelhouders (hierna: dga’s) kunnen nu…

31 januari 2019

Robots in de zorg

Aansprakelijkheid bij robots in de zorg De toepassingen van de robotica ontwikkelen zich in een…