Sluitingsbevoegdheid


Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden: winst voor verhuurders

Wijziging

Het heeft even geduurd, maar het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13b Opiumwet  is op 11 december jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Met dit…

14-12-2018

Aanbestedingsplicht


Nederlandse woningcorporaties toch aanbestedingsplichtig?

De vraag of woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn is al enige tijd onderwerp van discussie. De Nederlandse regering heeft zich tot nu toe steeds op het standpunt…

30-01-2018

Wet Kwaliteitsborging

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen – stand van zaken

Op verzoek van minister Plasterk heeft  de Eerste Kamer op 11 juli 2017 besloten om de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. Dit in…

18-10-2017

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) moet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen.

De Woo is op 19 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Vanwege de hevige…

12-10-2017

Woonbegeleiding en huur

Tussen een woningcorporatie en een zorginstelling bestaat een samenwerkingsverband.

Ten behoeve van woonbegeleiding door de zorginstellingen stelt de woningcorporatie woningen beschikbaar. Met een cliënt van de zorginstelling wordt…

12-10-2017

Toewijzing woning

Verplichting tot toewijzing woning?

Grondwettelijke plicht

In artikel 22 lid 3 van de Grondwet is de verplichting van de overheid tot bevordering van voldoende betaalbare woongelegenheid neergelegd.
Woningcorporaties moeten er…

11-10-2017

Wijzigingen Warmtewet

Stand van zaken omtrent Wijzigingen Warmtewet.

Op 22 mei 2017 is een voorstel tot wijziging van de Warmtewet aan de Tweede Kamer aangeboden. Het doel van deze wetswijziging is om de Warmtewet beter te laten aansluiten bij de…

06-10-2017

Wijzigingen Woningwet

Belangrijkste wijzigingen voor woningcorporaties als gevolg van de Veegwet per 1 juli 2017.

Op 1 juli 2017 is de Veegwet Wonen in werking getreden. In deze wetswijziging staat een aantal aanpassingen die de Woningwet voor…

04-10-2017

Bekijk meer...

Spring naar toolbar