14 december 2018

Sluitingsbevoegdheid

Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden: winst voor verhuurders Wijziging Het heeft even geduurd, maar het wetsvoorstel tot…

30 januari 2018

Aanbestedingsplicht

Nederlandse woningcorporaties toch aanbestedingsplichtig? De vraag of woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn is al enige tijd onderwerp…

12 oktober 2017

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) moet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen.…

12 oktober 2017

Woonbegeleiding en huur

Tussen een woningcorporatie en een zorginstelling bestaat een samenwerkingsverband. Ten behoeve van woonbegeleiding door de…

11 oktober 2017

Toewijzing woning

Verplichting tot toewijzing woning? Grondwettelijke plicht In artikel 22 lid 3 van de Grondwet is…