Concurrentiebeding nietig


Concurrentiebeding nietig na uitlening

Laat u wel eens één van uw werknemers tijdelijk werken bij een ander bedrijf? Dan is het goed om na te denken over de gevolgen van deze uitlening voor het concurrentiebeding dat u heeft…

18-12-2017

Gelijkwaardige voorziening

De transitievergoeding vervangen door een gelijkwaardige voorziening

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in de wet de mogelijkheid opgenomen om de transitievergoeding te vervangen door een gelijkwaardige…

29-11-2017

Herfstziek

Ook zo’n last van een piek in ziekmeldingen in de herfst? Voor veel werkgevers staat de herfstperiode gelijk aan veel ziekmeldingen van werknemers in verband met flinke verkoudheid en griep. Ook komt het voor dat bij een ziekmelding…

06-11-2017

Wet verbeterde...

De afgelopen jaren zijn veel werknemers die met pensioen gingen van een koude kermis thuisgekomen. Op de pensioendatum moesten zij met het vergaarde kapitaal een ouderdomspensioen aankopen. Vanwege de nog steeds snel stijgende…

21-09-2016

Terechte beslissing...

Bepaalt de leerplichtambtenaar of een kind naar school kan gaan?

Het Hof ‘s-Hertogenbosch heeft op 19 januari 2016 in een kort gedingprocedure, aangespannen door de moeder van een minderjarig kind, een beslissing van de…

17-03-2016

Bescherming namen en...

Wetsvoorstel “bescherming namen en graden hoger onderwijs” ingediend

Op 18 februari 2016 heeft minister Bussemaker van OCW het wetsvoorstel “bescherming namen en graden hoger onderwijs” ingediend. De voorgestelde wetswijziging…

16-03-2016

Docent UvA maakt bezwaar...

De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs beslist over een geschil tussen een docent van de UvA en het college van bestuur. De docent was door het college van bestuur tijdelijk uit zijn lesgevende taken ontheven. Daarnaast was aan hem…

06-01-2016

WWZ-jurisprudentie:...

In de afgelopen weken zijn de eerste WWZ-uitspraken gepubliceerd. Uit de uitspraken kan afgeleid worden dat kantonrechters zeker (nog) niet op één lijn zitten voor wat betreft de toepassing van de nieuwe wetgeving. Ik licht dat toe…

20-08-2015

Bekijk meer...

Spring naar toolbar