Voorwaardelijke zorgfusie?


NZa: Naar aanleiding van zorgspecifieke fusietoets besluit tot goedkeuring van fusie onder voorwaarden

Op 9 april 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit een concentratiebesluit, over de voorgenomen fusie van het Erasmus…

03-05-2019

Bij zorgcarrousel telkens...


Inleiding

Op 21 september 2018 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de beoordeling van het interne gevaarscriterium bij dwangbehandeling in geval van een zogenaamde zorgcarrousel.

De uitspraak is van belang, aangezien…

01-10-2018

Wijzigingen Wet BIG


Belangrijkste wijzigingen Wet BIG op een rij!

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (‘Wet BIG’). Op 24 augustus 2018 zijn de…

30-08-2018

Fusie zorgaanbieders


Mededinging: Fusie van zorgaanbieders creëert geen machtspositie, ACM oordeelt: vergunning niet nodig

De Stichting Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam wenst samen met de Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels een joint…

15-08-2018

Mededinging in de zorg


Mededinging in de zorg: ACM stelt dat vergunning nodig is voor fusie van zorgaanbieders

NL Healthcare Clinics, met 18 vestigingen in Nederland, en Bergman Clinics, met 25 vestigingen in Nederland, wensen te fuseren en leggen hun…

24-07-2018

Ken uw zorgwetten 6!


De Wet op het bevolkingsonderzoek wordt mogelijk gewijzigd

De Wet op het bevolkingsonderzoek heeft het oog op de bescherming van te onderzoeken personen door bevolkingsonderzoek aan een vergunningenstelsel te onderwerpen. De wet is…

02-07-2018

PIP en hechtdraad


Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken: dat 2018 helderheid moge bieden!

Zaken zoals (PIP-)borstprothesen, (MoM-)heupprothesen of operatiemateriaal kunnen schade veroorzaken. Doorgaans zoekt de patiënt dan naar een partij om zijn…

13-12-2017

Zorg minder voor zorg!

Éen zorg minder voor (financierbaarheid van) de zorg.

De Hoge Raad heeft vrijdag 17 november 2017 een impasse in zorgfinancieringsland in het voordeel van zorgfinanciers beslecht. De Hoge Raad heeft bepaald dat de DBC-regeling die…

20-11-2017

Bekijk meer...

Spring naar toolbar