3 juli 2020

Ambulancevoorzieningen

Wet ambulancevoorzieningen Sinds 2013 is de ambulancezorg geregeld in de Tijdelijke wet ambulancezorg (‘Twaz’). Zoals…

15 augustus 2018

Fusie zorgaanbieders

Mededinging: Fusie van zorgaanbieders creëert geen machtspositie, ACM oordeelt: vergunning niet nodig De Stichting Centrum…