Rentederivaten


Rentederivaten: eind goed, al goed?

In het verleden hebben diverse banken rentederivatenproducten aangeboden aan klanten, zowel particulieren als midden- en kleinbedrijf. Die producten waren dermate complex dat voor veel van deze…

17-06-2019

(Her)structurering, tax...


Een 403-verklaring, wat is dat ook alweer?

Rechtspersonen hebben de verplichting om hun jaarrekening volgens de wettelijke voorschriften in te richten en openbaar te maken door neerlegging bij het handelsregister. Een uitzondering op…

25-04-2019

Opbouw of afbouw?


Faillissementen in de bouw

Vergeleken met het eerste half jaar van 2017, is het aantal faillissementen in het eerste half jaar van 2018 enorm gedaald. Inmiddels is dat aantal het laagste van deze eeuw.

Een uitzondering vormen…

05-11-2018

Goede raad


Goede raad is duur, maar slechte raad is duurder

Als een B.V. door de rechtbank failliet verklaard wordt, betekent dit dat die B.V. meerdere schuldeisers niet meer kan betalen. Bij de faillietverklaring benoemt de rechtbank een…

12-03-2018

Concernfinanciering

Tegenstrijdig belang bij concernfinanciering niet snel aangenomen

Kort na elkaar worden twee – niet geheel strak geformuleerde – overeenkomsten gesloten. Bij de eerste wordt (concern)financiering verstrekt aan een holdingmaatschappij…

06-03-2017

Eerste Kamer steunt...

De Eerste Kamer heeft op 12 april jl. met algemene stemmen twee wetsvoorstellen aanvaard van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) die de bestrijding van faillissementsfraude versterken. De beide maatregelen, die naar…

15-04-2016

Houd het hoofd koel bij...

Onbehoorlijk bestuur bij een dreigend faillissement

In deze winterse tijden lijkt het niet zo moeilijk het hoofd koel te houden. Maar als het niet zo lekker loopt met je bedrijf en een faillissement dreigt, blijkt dat wel eens…

01-02-2016

Koopman, hoed uw saeck!

Hoewel banken met het verstrekken van nieuwe kredieten thans –begrijpelijkerwijs– niet scheutig zijn, opereren de meeste ondernemingen met in het verleden verstrekte leningen.

Zodra een onderneming in moeilijkheden komt of dreigt…

11-11-2014

Bekijk meer...

Spring naar toolbar