Ken uw zorgwetten 12!


Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW (de WGBO) wijzigt

Boek 7, titel 7, afdeling 5, BW, oftewel de WGBO regelt sinds 1995 de plichten van de hulpverlener en de patiënt uit hoofde van de door hen gesloten behandelingsovereenkomst….

25-04-2019

Bevoegdheid IGJ


1 Februari 2019: nieuwe bevoegdheden IGJ

Tot voorkort was het onduidelijk op basis waarvan de IGJ de bevoegdheid tot actieve openbaarmaking van informatie over haar toezicht zou mogen uitoefenen. Met de recente wijziging van de…

18-02-2019

Ken uw zorgwetten 11!


Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen ziet op de bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein…

17-12-2018

Ken uw Zorgwetten 10!


De Wet op de medische keuringen wijzigt met ingang van 1 januari 2019

De Wet op de medische keuringen ziet op de rechtspositie van personen die een medische keuring ondergaan. De wet kent zogeheten ‘vragengrenzen’, zijnde het…

03-12-2018

Ken uw zorgwetten 9!


De Wet foetaal weefsel gaat mogelijk wijzigen

De Wet foetaal weefsel regelt de terbeschikkingstelling van foetaal weefsel. Voor bepaalde doeleinden en mits er toestemming is, is dat toegestaan. Met een wetswijziging wordt beoogd tot…

17-09-2018

Ken uw zorgwetten 8!


De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen wijzigt

 De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen regelt de rechtspositie van personen met een psychische stoornis, verstandelijk gehandicapten en…

20-08-2018

Ken uw zorgwetten 7!


De Wet afbreking zwangerschap wordt mogelijk gewijzigd

De Wet afbreking zwangerschap ziet op de zorgvuldigheid bij en de vergunning voor het afbreken van een zwangerschap. Dat mag tot 24 weken, na 24 weken is het in beginsel…

20-08-2018

Ken uw zorgwetten 6!


De Wet op het bevolkingsonderzoek wordt mogelijk gewijzigd

De Wet op het bevolkingsonderzoek heeft het oog op de bescherming van te onderzoeken personen door bevolkingsonderzoek aan een vergunningenstelsel te onderwerpen. De wet is…

02-07-2018

Bekijk meer...

Spring naar toolbar