3 juli 2020

Ambulancevoorzieningen

Wet ambulancevoorzieningen Sinds 2013 is de ambulancezorg geregeld in de Tijdelijke wet ambulancezorg (‘Twaz’). Zoals…

25 april 2019

Samenwerken in de Zorg

Mededingingsrecht bij samenwerken in de zorg Het centrale thema van het congres betrof ‘Transparantie’. Daarom…