Beschermen financieel gebied?


Beschermen op financieel gebied valt niet binnen de reikwijdte van de WGBO

Op 17 juli 2019 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de vraag of een ggz-instelling op grond van een geneeskundige behandelingsovereenkomst…

05-09-2019

Apotheker geschrapt uit...


Omkattende apotheker geschrapt uit BIG register

Op 14 augustus 2019 heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven (‘RTG’) een opvallende uitspraak gedaan. De uitspraak is opvallend omdat deze een klacht…

19-08-2019

Voorwaardelijke zorgfusie?


NZa: Naar aanleiding van zorgspecifieke fusietoets besluit tot goedkeuring van fusie onder voorwaarden

Op 9 april 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit een concentratiebesluit, over de voorgenomen fusie van het Erasmus…

03-05-2019

Samenwerken in de Zorg


Mededingingsrecht bij samenwerken in de zorg

Het centrale thema van het congres betrof ‘Transparantie’. Daarom heeft in deze subsessie centraal gestaan de vraag in hoeverre u transparant dient te zijn bij het aangaan van een…

25-04-2019

Ken uw Zorgwetten 10!


De Wet op de medische keuringen wijzigt met ingang van 1 januari 2019

De Wet op de medische keuringen ziet op de rechtspositie van personen die een medische keuring ondergaan. De wet kent zogeheten ‘vragengrenzen’, zijnde het…

03-12-2018

Onrechtmatig handelen IGJ?


Het melden van een melding: dat kan, maar hoeft niet onrechtmatig te zijn

Op 10 oktober 2018 heeft de rechtbank Den Haag een vonnis gewezen in een zaak over het handelen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ heeft…

22-10-2018

Openbaarmaking gegevens


Openbaarmaking inspectiegegevens IGJ

Een vonnis van de rechtbank Rotterdam van 13 september 2018 nader belicht.

Inleiding
Op 13 september 2018 heeft de rechtbank Rotterdam een vonnis gewezen over de rechtmatigheid van een…

21-09-2018

Ken uw zorgwetten 9!


De Wet foetaal weefsel gaat mogelijk wijzigen

De Wet foetaal weefsel regelt de terbeschikkingstelling van foetaal weefsel. Voor bepaalde doeleinden en mits er toestemming is, is dat toegestaan. Met een wetswijziging wordt beoogd tot…

17-09-2018

Bekijk meer...

Spring naar toolbar