8 juni 2020

Wabvpz

De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (‘Wabvpz’) Net als in veel andere…

22 januari 2020

Geschilbeslechting

Vereenvoudigde geschilbeslechting onder de Wmo 2015 Al sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning…