3 juli 2020

Ambulancevoorzieningen

Wet ambulancevoorzieningen Sinds 2013 is de ambulancezorg geregeld in de Tijdelijke wet ambulancezorg (‘Twaz’). Zoals…

14 november 2019

Wzd en Wvggz

Wzd en Wvggz: de begrippen locatie en accommodatie nader geduid Op 1 januari 2020 is…