Overlast door houtkachels


Geen beleid hinder, hindert niet

Met de hitte van de afgelopen dagen moet je er niet aan denken, maar het stoken van houtkachels is een bekend fenomeen dat de laatste tijd weer in populariteit toeneemt. Voor de stoker een plezierige…

27-06-2019

PAS-uitspraken Raad van State


PAS-uitspraken Raad van State: impact op vastgoed, infra en landbouw

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State einduitspraken gewezen in enkele procedures tegen het Programma Aanpak Stikstof. Deze…

29-05-2019

Faunabeheerplan


Faunabeheerplan: een appellabel besluit!

Grondeigenaren, beheerders en rentmeesters opgelet: u kunt sinds kort in rechte opkomen tegen een faunabeheerplan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 20 maart…

25-03-2019

Aanvullingswet grondeigendom


Onteigening in de Omgevingswet: adviezen Raad van State deels in de wind geslagen

Op 5 februari 2019 is het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Afdeling advisering van de…

13-02-2019

Omgevingswet natuur


Wordt u geraakt door het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet?

De Omgevingswet moet op 1 januari 2021 in werking treden. Het leeuwendeel van het onderdeel natuur wordt nu voor de tweede keer geconsulteerd. De meeste regels van de…

07-02-2019

Zonneparken geen...


Duurzame zonne-energie, geen stedelijke ontwikkeling?

Zonneparken zijn volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet aan te merken als stedelijke ontwikkeling in de zin van de zogenaamde ‘Ladder voor duurzame…

04-02-2019

Illegaal bouwwerk


Illegaal bouwwerk, toch gedogen? Advies aan de Raad van State, uitgelegd met Donald Duck.

Illegale bouwwerken worden soms gedoogd door de overheid. Dan geeft de overheid een ‘gedoogverklaring’ af. Is zo’n gedoogverklaring nu…

18-01-2019

Spring naar toolbar