25 april 2019

Informatiedeling

Transparantie in aanbestedingsprocedures Tijdens deze subsessie is de groep deelnemers denkbeeldig opgesplitst in enerzijds de…

2 november 2018

Aanbestedingsappèl

Jeugdzorginstelling in aanbestedingsappel in het gelijk gesteld Grote zorgaanbieders, waaronder begrepen jeugdhulpverleners, nemen deel aan…

12 juli 2018

Goed nieuws

De wet ‘compensatie transitievergoeding zieke werknemers’ is aangenomen. Met de wet ‘compensatie transitievergoeding zieke werknemers’…

30 januari 2018

Aanbestedingsplicht

Nederlandse woningcorporaties toch aanbestedingsplichtig? De vraag of woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn is al enige tijd onderwerp…