Informatiedeling


Transparantie in aanbestedingsprocedures

Tijdens deze subsessie is de groep deelnemers denkbeeldig opgesplitst in enerzijds de aanbestedende dienst en anderzijds een inschrijver. Aan de hand van een aantal casus is gediscussieerd en…

25-04-2019

Aanbestedingsappèl


Jeugdzorginstelling in aanbestedingsappel in het gelijk gesteld

Grote zorgaanbieders, waaronder begrepen jeugdhulpverleners, nemen deel aan aanbestedingen Jeugdzorg die worden georganiseerd door gemeenten. Deze grotere…

02-11-2018

Goed nieuws


De wet ‘compensatie transitievergoeding zieke werknemers’ is aangenomen.

Met de wet ‘compensatie transitievergoeding zieke werknemers’ is een compensatieregeling geïntroduceerd voor de situatie dat een werkgever een…

12-07-2018

Duurzaam aanbesteden

Hoe om te gaan met duurzaam aanbesteden en de daarbij gehanteerde sociale- en milieucriteria?

Tijdens verschillende fasen van de aanbestedingsprocedure kunnen sociale- en milieucriteria worden opgenomen: bij het vaststellen…

22-03-2018

Aanbestedingsplicht


Nederlandse woningcorporaties toch aanbestedingsplichtig?

De vraag of woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn is al enige tijd onderwerp van discussie. De Nederlandse regering heeft zich tot nu toe steeds op het standpunt…

30-01-2018

Nieuwe drempelwaarden


Nieuwe drempelwaarden Europese aanbestedingen

Overheidsopdrachten met een waarde boven een bepaalde drempel moeten in principe volgens voorgeschreven Europese procedures worden aanbesteed. De drempelwaarden (drempelbedragen) zijn…

29-01-2018

Elektronisch inschrijven

Private inkoopprocedure zorgverzekeraar via digitaal platform

De Rechtbank Gelderland heeft op 30 juni 2017 een uitspraak gedaan in een geschil tussen een zorgverzekeraar en een gegadigde in een private aanbestedingsprocedure met…

01-09-2017

Manco gunningsbeslissing

Een voorbehoud opnemen in een gunningsbeslissing kan lonen

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 9 mei 2017 een voor de bouwpraktijk interessante uitspraak gedaan in een door de Gemeente Neder-Betuwe gehouden aanbesteding. Het…

31-08-2017

Bekijk meer...

Spring naar toolbar