Zorgverleners: let op je uitspraken in social media!

Onlangs heeft een verpleegkundige van het Limburgse Atrium Medisch Centrum een waarschuwing gekregen omdat hij zijn beroepsgeheim heeft geschonden door middel van het plaatsen van een bericht op Facebook over een patiënt van het ziekenhuis waar hij werkzaam is.

De verpleegkundige kende de patiënt van zijn opleiding tot verpleegkundige. De patiënt was namelijk docent van de verpleegkundige geweest. Op Facebook zijn zij geen “directe vrienden”, maar via “wederzijdse vrienden” kunnen ze elkaars berichten lezen en van een reactie voorzien. De patiënt is op 14 januari 2014 in het ziekenhuis behandeld in verband met een gastroscopie. Omdat de anesthesist het noodzakelijk vond om de patiënt te intuberen is er gekozen voor de medicatie Succinylcholine. In de avond op die betreffende dag heeft de verpleegkundige avonddienst en ziet op de lijst van te behandelen patiënten van die dag de naam van de patiënt staan en herkende deze als zijn voormalig docent.

Een aantal weken later plaatst een van de deelnemers van de groep waar de patiënt mee in Duitsland is, een tweetal berichten op Facebook waarin hij de naam noemt van de patiënt. Op de dag van de ingreep heeft de patiënt zelf ook berichten op Facebook geplaatst die verwijzen naar de ingreep. Het tweede bericht van de collega-deelnemer van de patiënt luidde: “Lekker door de sneeuw geploeterd……, nu effe de benen hoog en ontspannen“. In reactie op dat bericht heeft de verpleegkundige het bericht geplaatst dat luidde: “Heeft de [patiënt] nog steeds last van zijn benen, na zijn suxervaring?” De verwijzing van de verpleegkundige naar de suxervaring betreft de verwijzing naar toediening van het eerder genoemde medicijn Succinylcholine. Als gevolg van dit bericht van de verpleegkundige hebben mensen uit de omgeving van de patiënt naar de details van de behandeling gevraagd.

De patiënt is van mening dat verpleegkundige zich in de openbaarheid van sociale media niet over de details van de behandeling had mogen uitlaten. De verpleegkundige heeft naar voren gebracht dat hij niet de intentie had om de patiënt te kwetsen en dat hij daarnaast meende dat de patiënt door het plaatsen van de berichten op 14 januari 2014 zelf de openbaarheid heeft opgezocht. Het College is het met de patiënt eens dat de verpleegkundige zich uit hoofde van zijn beroepsgeheim als verpleegkundige had dienen te onthouden van het doen van uitlatingen over wetenschap van een behandeling en over de fysieke toestand van patiënt. Dit geldt ook wanneer een zorgverlener niet direct betrokken is bij de behandeling. Daarnaast heeft het College opgemerkt dat ook al maakt de patiënt zelf met korte berichtjes de behandeling op Facebook kenbaar, dit nog niet tot gevolg heeft dat de plicht van de verpleegkundige zich te onthouden van het doen van uitlatingen vermindert of eindigt.

Even een berichtje plaatsen op Facebook is snel gedaan. Het bereik van een dergelijk bericht kan door “wederzijdse vrienden” groot zijn en een enorme impact hebben op degene die het betreft. Deze uitspraak benadrukt maar weer dat werkzaam zijn in de zorg en het gebruik maken van social media een gevaarlijke combinatie kan zijn. Zorgverleners wees gewaarschuwd: ook ten aanzien van patiënten waarbij je niet direct bent betrokken geldt dat de geheimhoudingsplicht in acht dient te worden genomen. De in acht te nemen voorzichtigheid ten aanzien van uitspraken in social media over patiënten geldt uiteraard eveneens voor personen met een afgeleid beroepsgeheim.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Caroline van der Kolk, +31 40 23 80 630.