Wetsvoorstel winstuitkering in de zorg wederom aangepast

Minister Schippers heeft woensdag 9 maart jl. aangekondigd Winstuitkering in de zorg wederom aan te willen passen naar aanleiding van kritiek daarop door de Raad van State. Het wetsvoorstel – dat voor behandeling door de Eerste Kamer was opgeschort – bevat een te vergaande overheidsbemoeienis ten aanzien van vastgoed van zorginstellingen, aldus de Raad van State. Minister Schippers deelt deze mening en zal het wetsvoorstel aanpassen en opnieuw voorleggen aan de Tweede Kamer.

Voor meer informatie neemt u contact op met Monieke Linck (Banking en Finance) of Coen Verberne (Zorg en Welzijn)

Holla Advocaten – dé speler voor de Financiële Sector voor Zuid-Nederland

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?