Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning 2015’ in werking getreden. Deze wet maakt onderdeel uit van het nieuwe zorgstelsel. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen.

Prof. mr. dr. M.A.J.M. Buijsen (hoogleraar Recht&Gezondheidszorg) gaat in de Ars Aequi (editie februari 2015) nader in op de uitgangspunten van de Wmo 2015 alsmede de wet zelf, en plaatst enkele kanttekeningen bij de wet. Hij komt tot de slotsom dat de wmo 2015 een enorme taakverzwaring meebrengt voor gemeenten en dat de wmo 2015 tekortkomingen kent.

Dit artikel is ook opgenomen in Opmaat Letselschade. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Hulstein, +31 40 23 80 682

 

bron: Ars Aequi, februari 2015 (AA20150112).