Wet Kwaliteitsborging

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen – stand van zaken

Op verzoek van minister Plasterk heeft  de Eerste Kamer op 11 juli 2017 besloten om de stemming over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. Dit in aanvulling op de toezegging van de minister dat de wet niet voor 1 januari 2019 in werking zal treden. De wet was eerder dit jaar met ruime meerderheid van stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is gebleken dat de aansprakelijkheidsverbetering die in het wetsvoorstel is opgenomen gesteund wordt. Veel discussie bestaat echter over de wijzigende rol van de gemeente bij het bouwtoezicht. In het wetsvoorstel is bepaald dat bouwplannen niet langer vooraf door de gemeenten worden gecontroleerd. De bouwkwaliteit zal worden gecontroleerd door een private kwaliteitsborger. De gemeente heeft wel nog een handhavende rol. Het is nog niet bekend of de minister met een zogeheten novelle (een wetsvoorstel dat dient ter verbetering of aanvulling van een wetsvoorstel dat reeds bij de Eerste Kamer aanhangig is of reeds is aangenomen, maar nog niet van kracht is geworden) komt. Indien dat het geval is, zal het wetsvoorstel eerst opnieuw door de Tweede Kamer moeten.