Eerste Kamer neemt Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aan

Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen. Tijdens de behandeling is nog besloten om de datum van inwerkingtreding te verschuiven van 1 april 2016 naar 1 mei 2016.

Per die datum komt een einde aan de verklaring arbeidsrelatie (VAR), die zelfstandigen bij de Belastingdienst moesten aanvragen. De wederpartij van een opdrachtnemer met een geldige VAR kon met een gerust hart afzien van het inhouden en afdragen van loonbelasting. Hij wist immers, dat hij te maken had met een van overheidswege erkende zelfstandige.

Die overheidstoets is er per 1 mei a.s. niet meer. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten zelf hun contractuele verhouding zo inrichten, dat er sprake is van een overeenkomst met een “echte” zelfstandige en niet van een verkapt dienstverband. De Belastingdienst heeft inmiddels een groot aantal modelovereenkomsten op zijn website gepubliceerd. Die zijn door de Belastingdienst “loonbelastingproof” bevonden. Het aanbod is rijp en groen en de bedoeling is dat partijen die een overeenkomst met elkaar willen aangaan er wel iets van hun gading tussen vinden. Het is ook mogelijk om een eigen overeenkomst op te stellen en die te laten toetsen.

Veel zelfstandigen klagen dat deze wetswijziging hen opzadelt met veel meer administratieve rompslomp. Dat zal in de praktijk meevallen. Heeft hij of zij voor haar specifieke werkzaamheden eenmaal een goedgekeurde modelovereenkomst, dan kan die, met de aanpassingen die het individuele contract vergt, zonder veel moeite bij herhaling worden gebruikt.

De parlementaire behandeling heeft bovendien opgeleverd dat de soep voorlopig niet zo heet wordt gegeten. Het eerste jaar zal het handhavingsbeleid van de Belastingdienst terughoudend zijn. Alleen in situaties waarbij het evident is dat er sprake is van een dienstbetrekking en partijen geen stappen hebben ondernomen om iets te wijzigen, zal de wet worden gehandhaafd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze arbeidsrechtadvocaten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?