Rechten bij snelle doorstart

Oud-werknemers van een failliete onderneming kunnen aanspraak maken op hun rechten na het faillissement en snelle doorstart van het bedrijf

Zo mogen werknemers van bedrijven die direct na het faillissement een doorstart maken niet zomaar worden ontslagen. Zij maken in een dergelijke situatie aanspraak op dezelfde rechten als het personeel bij een gewone bedrijfsovername. Dit bepaalde het Europees Hof van Justitie in antwoord op een aantal pre-judiciële vragen van de rechtbank Midden-Nederland in de zaak tussen vakbond FNV en kinderopvangbedrijf Estro.

Het kinderopvangbedrijf ging in juli 2014 failliet en maakte binnen een dag een doorstart. Bij die doorstart werd aan een groot gedeelte van de werknemers een nieuw dienstverband aangeboden, maar ruim 1000 werknemers verloren als gevolg van het faillissement hun baan. Daarmee zagen zij ook arbeidsrechten verloren gaan.

Tijdens de procedure bij de Nederlandse rechter rezen verschillende vragen over hoe de pre-pack rondom het faillissement van Estro zich verhoudt tot Europese jurisprudentie en regelgeving. Daarbij is ook stilgestaan bij de vraag of het in dat verband verschil maakt of voortzetting van de onderneming het primaire doel is van de pre-pack, dan wel of de (beoogd) curator voornamelijk beoogt te komen tot een maximalisatie van de opbrengst voor de gezamenlijk schuldeisers. De Nederlandse rechter heeft vervolgens besloten deze vragen voor te leggen aan het Europees Hof.

Bij de beantwoording van de pre-judiciële vragen oordeelt het Europees Hof dat de handelwijze bij een faillissement gevolgd door een snelle doorstart er niet op mag zijn gericht om op een eenvoudige manier van (overtollig) personeel af te komen. De rechten die de Europese regels bij een bedrijfsovername aan werknemers toekennen, mogen op niet op een dergelijke wijze aan de werknemers worden ontnomen.

Met deze uitspraak van het Europees Hof staat nog niet vast dat doorstarter Smallsteps is gehouden om ook de resterende werknemers alsnog in dienst te nemen of aan hen een schadevergoeding dient te betalen. Daarvoor zal de zaak eerst terug worden verwezen naar de Nederlandse rechter, die hier vervolgens over zal moeten oordelen.