Het recht op een vrije advocaatkeuze: ook bij de ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf

advocaatkeuze

Administratieve procedures, zoals de ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf maar ook de bezwaarprocedure in het bestuursrecht, vallen onder het recht van vrije advocaatkeuze. Zo heeft het Europees Hof van Justitie op 7 april 2016 geoordeeld.

Tot nu toe stelden rechtsbijstandverzekeraars zich op het standpunt dat het recht op een vrije advocaatkeuze enkel geldt wanneer het voor de procedure waarin de verzekerde zich bevindt, verplicht is om een advocaat in te schakelen. De ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf of een bezwaarprocedure zou geen gerechtelijke of administratieve procedure in de zin van de Wet op het financieel toezicht zijn. Daarom kiest de verzekeraar in deze procedures welke jurist de verzekerde bijstaat. Doorgaans is dit een van de juristen in loondienst bij de rechtsbijstandverzekeraar. Als de verzekerde dan een advocaat wil, moet hij die zelf maar betalen.

Alleen voor procedures waarbij het verplicht is om een advocaat in de arm te nemen, kennen rechtsbijstandverzekeraars hun verzekerden een budget toe. Daarmee konden zij de kosten van de door hen gekozen advocaat betalen.

Het Europees Hof van Justitie heeft op 7 april 2016 echter geoordeeld dat het begrip ‘administratieve procedure’ niet restrictief mag worden uitgelegd en dat dit ook betrekking heeft op ontslagprocedures bij het UWV WERKbedrijf en bezwaarprocedures in het bestuursrecht. Dus iedereen die een rechtsbijstandverzekering heeft, heeft ook het recht op een vrije advocaatkeuze bij een ontslagprocedure bij het UWV WERKbedrijf of de bezwaarprocedure in het bestuursrecht. De rechtsbijstandverzekeraar dient de door de advocaat gemaakte kosten te vergoeden.

De uitspraken van het Europees Hof van Justitie zijn hier (UWV WERKbedrijf ontslagprocedure) en hier (bestuursrechtelijke bezwaarprocedure) te vinden. Indien u vragen heeft over deze uitspraak of over andere arbeidsrechtelijke zaken, neem dan contact op met Bert van den Boom, advocaat arbeidsrecht bij Holla Advocaten of met een van onze andere arbeidsrechtadvocaten.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?