Vliegtuigen verkeerd “bestuurd”?

A verleent aan vennootschap C via diens bestuurder B een volmacht om twee vliegtuigen aan een derde te verkopen. A geeft hierbij de instructie dat de koopsom door de koper direct aan haar (A dus) betaald dient te worden. In strijd hiermee laat bestuurder B de koopsom niet aan A maar aan zijn vennootschap C betalen, die niet aan A kan doorbetalen.
A spreekt hierop bestuurder B aan. Lukt dat?

Als een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade.
Maar onder bijzondere omstandigheden is, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap.
Daarvoor is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling “persoonlijk een ernstig verwijt” kan worden gemaakt.
Die hoge drempel voor aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover een derde wordt o.a. gerechtvaardigd door het maatschappelijk belang dat wordt voorkomen dat bestuurders “niets meer durven”.

Het Hof Den Haag vond dat het feit dat A wíst dat de vennootschap in een slechte financiële positie verkeerde aan toewijzing van de vordering in de weg stond, los van de vraag of de bestuurder een voldoende ernstig verwijt gemaakt kon worden.

Daar maakte de Hoge Raad (onze hoogste rechter) onlangs korte metten mee.
Gelukkig maar, want wellicht had A juíst vanwege de slechte financiële positie van vennootschap C opdracht gegeven de koopsom direct aan haar over te maken en niet via die vennootschap te laten lopen.

Het feit dat hier tot bij de Hoge Raad over geprocedeerd moest worden, heeft A veel tijd, negatieve energie en geld gekost.

Het is handiger u over dit soort transacties -waarmee vaak veel geld gemoeid is- vooraf te laten informeren! Wij adviseren u graag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Willemijn Fick-Nolet, 073 61 61 100.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?