Sluitingsbevoegdheid

Sluitingsbevoegdheid

Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden: winst voor verhuurders

Wijziging

Het heeft even geduurd, maar het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13b Opiumwet  is op 11 december jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt de bevoegdheid van de burgemeester om op grond van artikel 13b Opiumwet een zogeheten ‘drugspand’ te sluiten uitgebreid. De bevoegdheid van de burgemeester om tot sluiting van een pand over te gaan gaat namelijk ook gelden voor het geval dat in een woning of lokaal voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen (strafbare voorbereidingshandelingen). Het enkel aantreffen van vervoermiddelen, gelden of andere betaalmiddelen valt niet onder strafbare voorbereidingshandelingen.

De sluitingsbevoegdheid van de burgemeester geldt op dit moment alleen voor gevallen waarin daadwerkelijk drugs in een pand worden aangetroffen, verkocht, afgeleverd of verstrekt. Dit wordt in de praktijk als een gemis ervaren, omdat de burgemeester onder de huidige regelgeving niet tot sluiting van een pand kan overgaan indien bijvoorbeeld wel apparatuur om drugs mee te kweken of te maken in een pand wordt aangetroffen, maar niet de drugs zelf.

Huurrechtelijke gevolgen

Artikel 13b Opiumwet heeft ook zijn doorwerking in het huurrecht. De verhuurder kan een huurovereenkomst namelijk in beginsel alleen via de rechter ontbinden. Een uitzondering daarop volgt indien de burgemeester op grond van artikel 13b Opiumwet tot sluiting van een pand is overgegaan. In dat geval heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Dit bespaart een hoop tijd én geld voor verhuurders. Met name voor woningcorporaties die veelvuldig te maken hebben met het aantreffen van drugs in haar woningen is dit een zeer efficiënte manier om tot ontbinding van de huurovereenkomst te komen.

Heeft u vragen over de mogelijke beëindiging van de huurovereenkomst in geval van een burgemeestersluiting? Neem dan gerust contact op met Elnaz Fotowatkasb.