Vergunning van rechtswege exit omgevingswet

Daniëlla Nijman schrijft met regelmaat columns in BB (Binnenlands Bestuur). Op 26 juni 2014 verscheen onderstaande column.

Zoals veel andere vakidioten heb ik met smart zitten wachten op de officiële tekst van de Omgevingswet. Op 17 juni was het zover. Het wetsvoorstel is door de Minister ingediend bij de Tweede Kamer. De komende tijd zal ik aandacht besteden aan opvallende onderdelen van het wetsvoorstel. Om te beginnen de afschaffing van de vergunning van rechtswege.

De Omgevingswet beoogt een vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Dit komt tot uiting in het streven om zoveel mogelijk vergunningen volgens de reguliere procedure af te handelen. Dat betekent een beslistermijn van 8 weken, die is te verlengen met 6 weken. Dat is een stuk korter dan de beslistermijn van 26 weken die geldt voor de uitgebreide procedure waarbij een ontwerpbesluit ter inzage moet worden gelegd voor zienswijzen. Op dit moment is het nog zo dat de vergunning van rechtswege wordt verleend als de beslistermijn van 8 weken ongebruikt verstrijkt.

De Raad van State heeft al eerder kritische kanttekeningen gezet bij deze vergunning van rechtswege. Want wie is daar eigenlijk bij gebaat? De aanvrager wil meestal gewoon duidelijkheid. Die wil een document kunnen laten zien waaruit blijkt dat hij legaal bezig is. Liever geen discussies met het bevoegd gezag, dat op zijn beurt graag voorschriften aan de vergunning wil verbinden. En de derde belanghebbende wil al helemaal niet in het duister tasten of het stilzitten van het bestuursorgaan betekent dat er onbedoeld allerlei ongewenste activiteiten worden toegestaan.

Klik hier voor het hele artikel van Daniëlla Nijman.